Ustav

S ciljem promicanja otvorenosti, ZU je objavio draft verziju Ustava na web stranici.

I. Izvorišne osnove

Polazeći od iznesenih povijesnih činjenica, te općeprihvaćenih načela u suvremenu svijetu i neotuđivosti i nedjeljivosti, neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodređenje i suverenost ćunjeva unutar ZU, kao osnovnih preduvjeta za mir i stabilnost međunarodnog poretka Zametska Unija (dalje u tekstu: ZU) se ustanovljuje kao unija ćunjeva sa Zameta i ćunjeva pripadnika nacionalnih manjina: Kosirki i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost.

II. Temeljne odredbe

Članak 1.

ZU je jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna unija.
U ZU vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih ćunjeva.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

Članak 2.

Suverenitet ZU prostire se nad imaginarnim virtualnim područjem koji se širi zajedno sa ćunjevima pripadnicima ZU.

Članak 3.

Vijeće ili ostali ćunjevi neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuju:

 • o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u ZU;
 • o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime;
 • o udruživanju u saveze s drugim državama.

Saveze s drugim državama ZU sklapa zadržavajući suvereno pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa.

Članak 4.

Čačkanje, open source i zametski govor najviše su vrednote ustavnog poretka ZU i temelj za tumačenje Ustava.

Članak 5.

Oružane snage ZU djeluju u slučaju potrebe na temelju odluke Vijeća uz suglasnost Predsjednika, prvenstveno radi obrane i proširenja granica teritorija.

Članak 6.

ZU štiti prava i interese svojih ćunjeva koji žive ili čačkaju u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom.

Članak 7.

Grb ZU od kurca dobar je.

Članak 8.

U ZU u službenoj je uporabi zametski govor te latinično pismo i glagoljica.

III. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda

1. Zajedničke odredbe

Članak 9.

Svi su ćunjevi jednaki pred zakonom bez obzira koriste li Linux ili Microsoft.

2. Osobne i političke slobode i prava

Članak 10.

Koliki god panjevi bili, svi imaju pravo na život.

Članak 11.

U slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog djela osumnjičeni ćunj ima pravo:

 • da u najkraćem roku bude obaviješten kog vraga je napravio,
 • da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane,
 • da se brani sam ili uz drugog ćunja po vlastitom izboru,
 • da mu se sudi u njegovoj nazočnosti, ukoliko je dostupan sudu.

Kazneni postupak može se pokrenuti samo pred sudom na zahtjev.

Članak 12.

Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli pa čak i ako netko smatra da je zametska fora glupa.

Članak 13.

Ćunjevi ZU prerastanjem visine od 1,55m prestaju biti CP te bi bilo lijepo da ih se prestane zajebavati.

Članak 14.

U izborima za Vijeće i Predsjednika te u postupku odlučivanja na državnom referendumu biračko se pravo ostvaruje na izborima glasovanjem na web stranicama ZU.

3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava

Članak 15.

ZU potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje ćunjeva i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva.

Članak 16.

ZU banka je središnja banka ZU.
ZU banka je samostalna i neovisna i o svom radu izvješćuje Vijeće.
ZU bankom upravlja i njezinim poslovanjem rukovodi guverner ZU banke.

Članak 17.

Obrazovanje je u ZU svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima.
Obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom.

Članak 18.

Jamči se autonomija sveučilišta te ono samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju.

Članak 19.

ZU štiti znanstvena, kulturna i umjetnička dobra u sklopu open sors ideologije kao duhovne narodne vrednote, te potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu.

IV. Ustrojstvo državne vlasti

1. Vijeće

Članak 20.

Vijeće je predstavničko tijelo ćunjeva i nositelj zakonodavne vlasti u ZU.

Članak 21.

Pripadnici Vijeća su svi ministri ZU, te su oni uhljebljeni na toj poziciji dok se na virtualnoj skupštini Vijeća uz suglasnost Predsjednika ne odluči drugačije.

Članak 22.

Vijeće:

 • odlučuje o donošenju i promjeni Ustava;
 • donosi zakone;
 • donosi državni proračun;
 • odlučuje o ratu i miru;
 • donosi akte kojima izražava politiku ZU;
 • donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane ZU;
 • odlučuje o promjeni granica ZU;
 • raspisuje referendum;
 • obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom;
 • obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.

2. Predsjednik ZU

Članak 23.

Predsjednik ZU predstavlja i zastupa ZU u zemlji i inozemstvu.
Predsjednik se brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.
Predsjednik odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalnog širenja ZU.

Članak 24.

Mladen Miletić je predsjednik dok mu ne dosadi bit čačkator.

Članak 25.

U slučaju spriječenosti uslijed odsutnosti, bolesti ili korištenja godišnjeg odmora, Predsjednik može povjeriti nekom drugom čunju da ga zamjenjuje, a i ne mora.

Članak 26.

Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga ZU, imenuje i razrješuje vojne zapovjednike, objavljuje rat i zaključuje mir uz suglasnost Vijeća, te je također član Vijeća.

3.Sudbena vlast

MINISTAR PRAVOSUĐA ČAČKA NEGDJE PA NE STIGNE DELAT.

Članak 27.

Sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava.

V. Europska unija i članstvo u uniji

1. Valovi proširenja ZU

Članak 28.

U prvom valu proširenja integrirana su okolna područja; Kantrida, Krnjevo, Turnić, Srdoči, Kastav i Viškovo.

Članak 29.

U drugom valu proširenja integrirana su područja posjećena od strane Minista vanjskih poslova; Starigrad i Glavotok.

Članak 30.

U trećem valu proširenja integrirana su područja posjećena od strane Minista graditeljstva (tada u službi drugih djelatnosti); Zagreb, Zadar, Split, Osjek, Slavonski Brod, Pula i Rovinj.

Članak 31.

U četvrtom valu proširenja integrirana su područja koja su bila pod nadležnosti Ministra obrazovanja i sporta, Ministra uprave; ministra poljoprivrede, Ministra kulture, te Ministra zdravlja; Rijeka Centa, Vežica, Trsat, Istra, Lošinj, Krk i Rab.

2. Integracija EU

Članak 32.

Europska unija je postala punopravna članica Zametske unije u petom valu njezina proširenja. Integracija se dogodila preseljenjem Ministara vanjskih poslova na teritoji Europske unije.

Članak 33.

Europsa unija je 22. članica Zametske unije, te ujedno svojom površinom i brojem stanovništva najveća od članica

3. Daljni valovi proširenja

Članak 34.

Daljne proširenje Zametske unije je u nadležnosti Ministra vanjskih poslova, no ne isključuje druge članove Vlade ZU od integracije novih područja.